KONGREYE ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar;

Sizleri; 20-22 Mayıs 2021, Türkiye, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası Göç Çalışmaları Kongresi’ne (ICOMIR-2021) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

ICOMIR-2021 uluslararası akademik bir kongredir ve sosyal bilimlerin alanlarını kapsar. ICOMIR-2021’un misyonu araştırmacıların, akademisyenlerin araştırma sonuçlarını Göç Çalışmaları Kongresi’nde  sunmaları için bir platform oluşturmaktır. Bu kongre aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır. Kongremiz aynı zamanda genç araştırmacıların, araştırmalarını sunmalarını, diğer genç araştırmacıların uluslararası topluluklarla iletişim kurmalarını ve konferans sırasında başarılı ve kıdemli araştırmacıların fikirlerini ve tavsiyelerini almalarını sağlamaktır.

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir. . Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre  ISBN’li tam metinler kitabında yayınlanacaktır.

Ayrıca tam metinler Uluslararası yayınevi  (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir)  tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 3 hafta içerisinde basılacaktır.

Mayıs ayında Ankara’da buluşmak dileğiyle.

ICOMIR Organizasyon Komitesi